Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2427447

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2427447

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2427447
Onderwerp Benoeming van de heer F.B.L. van der Meer tot lid en de heer A. de Buck tot plaatsvervangend lid van de Auditcommissie
Aanspreekpunt P van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 19-06-2019 16:02:33
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2324163 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2324163 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2324163 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2324163 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Voorblad Benoeming van de heer F.B.L. van der Meer tot lid en de heer A. de Buck tot plaatsvervangend lid van de Auditcommissie Voorblad stukken