Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 242691

Gemeente Dordrecht

Dossier - 242691

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 242691
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de papieren versie van de presentatie “Kredietcrisis hoe verder? Consequenties kredietcrisis toegespitst op projecten gebiedsontwikkeling”
Ingekomen/gepubliceerd 23-09-2009 11:01:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Besluit bekrachtigen geheimhouding presentatie Kredietcrisis hoe verder Raadsbesluit
Icoon voor documenttype ontwerpbesluit bekrachtigen geheimhouding Kredietcrisis hoe nu verder OB Ontwerpbesluit Raad