Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2420074

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2420074

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2420074
Onderwerp Vaststellen Optimalisatietraject Sportboulevard
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 13-06-2019 12:22:36
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2532094 Nee Beantwoording door het college van aanvullende vragen art. 40 RvO van de fractie CDA over optimalisatie Sportboulevard D Coenen programma 13-02-2020
2491670 Nee Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over nadere informatie n.a.v. raadsvoorstel optimalisatie Sportboulevard D Coenen programma 04-11-2019
2491080 Nee Raadsinformatiebrief over Huur- en exploitatieovereenkomst Publieke deel sportboulevard te Dordrecht D Coenen programma 06-11-2019