Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2420074

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2420074

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2420074
Onderwerp Vaststellen Optimalisatietraject Sportboulevard
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 13-06-2019 12:22:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 juni 2020 14:00
Motie titel M5 Motie Toekomstbestendige Sportboulevard
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 23-06-2020
Motietekst:
Verzoekt de Griffie: - Een begeleidingsteam samen te stellen met een afvaardiging vanuit de raad en griffie; - Dit begeleidingsteam de kaders voor het uitvoeren van een second opinion te laten opstellen (o.a. de onderzoeksvraag formulieren) met als uitgangspunt een juridische toets om te beoordelen of de extra onderhoudskosten ten laste dienen te komen van de gemeente Dordrecht of van Optisport en welke ruimte er is binnen het contract voor aanpassingen; - Het begeleidingsteam te vragen een geschikte externe partij te zoeken voor het uitvoeren van de second opinion en de uitvoering te begeleiden, en de resultaten te delen met de raad.
M5 Motie Toekomstbestendige Sportboulevard.pdf
Stand van zaken:
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 mei 2020 14:00
Motie titel M5 Motie Toekomstbestendige Sportboulevard
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangehouden, 26-05-2020
Motietekst:
Verzoekt de Griffie: - Een begeleidingsteam samen te stellen met een afvaardiging vanuit de raad en griffie; - Dit begeleidingsteam de kaders voor het uitvoeren van een second opinion te laten opstellen (o.a. de onderzoeksvraag formuleren) met als uitgangspunt een check op de gemaakte afspraken en de bijbehorende budgetten, en ruimte binnen het contract voor aanpassingen; - Het begeleidingsteam te vragen een geschikt externe partij te zoeken voor het uitvoeren van de second opinion en de uitvoering te begeleiden, en de resultaten te delen met de raad.
M5 Motie Toekomstbestendige Sportboulevard.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M4 Motie expert opinion Exploitatie - en onderhoudskosten Sportboulevard
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 26-05-2020
Motietekst:
Verzoekt het college: - Een onafhankelijke juridische toets te laten uitvoeren om te beoordelen of de extra onderhoudskosten ten laste dienen te komen van de Gemeente Dordrecht of van Optisport; - De raad over de uitkomst van deze toets zo spoedig mogelijk te informeren; - Geen middelen beschikbaar te stellen ten laste van de extra dotering aan het onderhoudsfonds ten bedrage van €400.000,-- per jaar voor de jaren 2020 en 2021 alvorens deze toets is uitgevoerd; - Indien bovenstaande toets uitwijst dat deze kosten niet ten laste dienen te komen van de Gemeente Dordrecht, hiernaar te handelen.
M4 Motie expert opinion Exploitatie- en onderhoudskosten Sportboulevard.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M3 Motie Toekomstbestendige Sportboulevard
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 26-05-2020
Motietekst:
Verzoekt de Griffie: - Een begeleidingsteam samen te stellen met een afvaardiging vanuit de raad en griffie; - Dit begeleidingsteam de kaders voor het uitvoeren van een second opinion te laten opstellen (o.a. de onderzoeksvraag formuleren) met als uitgangspunt een check op de gemaakte afspraken en de bijbehorende budgetten, en ruimte binnen het contract voor aanpassingen; - Het begeleidingsteam te vragen een geschikt externe partij te zoeken voor het uitvoeren van de second opinion en de uitvoering te begeleiden, en de resultaten te delen met de raad.
M3 Motie Toekomstbestendige Sportboulevard.pdf
Stand van zaken: