Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2420074

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2420074

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2420074
Onderwerp Vaststellen Optimalisatietraject Sportboulevard
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 13-06-2019 12:22:36
Onderwerp Vaststellen Optimalisatietraject Sportboulevard
Programma Gezond en Levendig Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 9 - Sportboulevard
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Angela Verkerk 078 770 4365
Datum B&W Besluit 03-06-2019
Agendacommissie 18-06-2019
Adviescommissie 24-03-2020
Raad 24-09-2019 + 29-10-2019 + 26-05-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Doelstelling van de optimalisatie is het uiterste halen uit de Sportboulevard, met de lessen en de kansen die de evaluatie heeft opgeleverd. De gemeente heeft het Gezondheidspark ontwikkeld met als doelstelling om een gebied te creëren waarin de samenhang tussen sport en gezondheid zo goed mogelijk is vormgegeven. De sportboulevard is daar onderdeel van: een duurzaam, hoogwaardig en multifunctioneel vrijetijds- en leisure centrum, waar inhoud kan worden gegeven aan het sportbeleid van de gemeente. De gemeente heeft de exploitatie van het publieke deel van de Sportboulevard (bestaande uit een sporthal, een turnzaal, een ijshal, een zwembad, een centrale horeca en verenigings- & vergaderruimten) in handen gegeven van Optisport Dordrecht BV (verder: Optisport), waartoe partijen op 29 mei 2009 een huur- en exploitatieovereenkomst hebben gesloten. In samenwerking met Optisport heeft de gemeente in 2017 een intensief evaluatietraject doorlopen met betrekking tot de Sportboulevard, waarin de partijen nieuwe behoeftes, ideeën en ambities hebben geformuleerd om de organisatie en samenwerking in de Sportboulevard te optimaliseren (zie RIS 1977839). In de periode eind 2017 en 2018 heeft een hierop volgende optimalisatietraject plaatsgehad. De herinrichting van de gezamenlijke organisatie Sportboulevard en onderlinge afspraken binnen de gemeente enerzijds alsmede het opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst anderzijds maakten hier onderdeel van uit.

Gepubliceerd 13-06-2019