Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2418217

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2418217

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2418217
Onderwerp Al dan niet overgaan tot verhuizing van De Vrije Tuinder (INGETROKKEN: NIEUW ZAAKNUMMER RIS 2471803)
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2019 11:45:50
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 18 juni 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Venderbos-Lambinon spreekt in.

Voor VVD, CDA, CU-SGP en Beter voor Dordt is 260.000 euro nog steeds het financiële kader. Verschillende fracties hebben moeite met bijkomende kosten die ook uit dit budget betaald moeten worden en vragen of er binnen de financiële kaders nog andere varianten mogelijk zijn. Fracties zien volop ruimte om binnen budget en in open overleg er met de tuindersvereniging uit te komen. De commissie roept de wethouder dan ook op om nog een keer in gesprek te gaan en het op te lossen.

Wethouder Stam geeft aan dat 260.000 euro het kader is voor het college. Het moestuin gereed maken lukt binnen dat bedrag. Maar dan is er nog geen terrein om heen. De wethouder geeft aan 115.000 euro tekort te komen om in gesprek tot een oplossing te komen. De wethouder is bereid tot een gesprek, maar niet met het huidige budget. De VSP suggereert een amendement bij de Kadernota om dit budget te regelen.

De commissie concludeert in meerderheid dat het voorliggende raadsvoorstel in deze vorm niet naar de raad kan. Zij verzoekt de wethouder nog een keer met de tuindersvereniging in gesprek te gaan over de kosten en vervolgens te komen met een voorstel voor het budget dat nog nodig is.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 juni 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het voorstel inhoudelijk te bespreken in de commissievergadering van 18 juni. Politieke vragen daarbij zijn:
- Wat is vanuit de gemeente nodig om de verhuizing mogelijk te maken?
- Is het terecht dat een substantieel deel van het budget aangewend wordt voor iets anders dan sec de verhuizing?
- Is het terecht dat een aantal jaar geleden gemaakte afspraak zo gemakkelijk opzij geschoven wordt?