Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2417867

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2417867

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2417867
Onderwerp Vaststellen Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 04-06-2019 16:03:55
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Startnotitie lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 1. Bouwstenen-advies GGD lokale nota publieke gezondheid.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 2. Nationaal Preventieakkoord.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2314826 B&W besluit
Icoon voor documenttype Uitwerking themabijeenkomst nota PG 26092019 Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2314826 Raadsbesluit