Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2414956

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2414956

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2414956
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Beëindigen samenwerking Noordoevers (Ris 2414926)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-06-2019 15:26:59
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Beëindigen samenwerking Noordoevers (Ris 2414926)
Programma Financiën (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Gepubliceerd 12-06-2019