Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 241288

Gemeente Dordrecht

Dossier - 241288

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 241288
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplannen 3e Merwedehaven
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Ingekomen/gepubliceerd 22-09-2009 15:39:43
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerp-bestemmingsplannen 3e Merwedehaven
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt A.M. Doornenbal
Aanspreekpunt telefoon 639 8288
Aanspreekpunt e-mail am.doornenbal@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.van Rijk (078-639.8495)
Datum verzending 30-09-2009
Agendacommissie 06-10-2009
Raad 03-11-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Met deze brief informeert het college u over zijn besluit om de voorontwerp bestemmingsplannen "1e herziening bestemmingsplan Opgecomen Landen" en "Herziening zone industrielawaai 3e Merwedehaven" partieel te herzien. Tussen raad en college geldt de afspraak dat een voorontwerp bestemmingsplan pas wordt vrijgegeven voor inspraak nadat u in de gelegenheid bent gesteld u erover uit te laten. Vanwege de invoering van de plicht om de bestemmingsplannen te digitaliseren op 1 januari 2010 acht het college het van belang om deze partiƫle herzieningen als ontwerp voordien ter inzage te leggen. Om die reden is het college inmiddels begonnen met de inspraak- en overlegfase. Als bijlagen bij de raadsinformatiebrief treft u de volgende stukken aan: 1e herziening bestemmingsplan Opgecomen Landen* -Toelichting en regels (voorheen het "Planboekje") Herziening zone industrielawaai 3e Merwedehaven* -Toelichting en regels (voorheen het "Planboekje") * de volgende bijlagen zijn voor beide bestemmingsplannen hetzelfde: - Akoestisch onderzoek Actualisatie Zonebewakingsmodel "3e Merwedehaven Dordrecht" - Milieuadvisering 1e herziening bestemmingsplan "Opgecomen Landen" Deze stukken liggen voor u ter inzage bij de griffie en zijn tevens raadpleegbaar in het RIS, evenals: - Plankaart 1e herziening Opgecomen Landen - Plankaart Herziening geluidzone 3e Merwedehaven
Gepubliceerd 22-09-2009