Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2410983

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2410983

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2410983
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-05-2019 11:38:34
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Joyce Prins-'t Hart
Datum B&W Besluit 21-05-2019
Agendacommissie 11-06-2019
Raad 25-06-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het ontwerpbestemmingsplan is ter visie gelegd met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen bij uw raad, hiervan is geen gebruik gemaakt. Wij stellen uw raad voor het bestemmingsplan vast te stellen.

Gepubliceerd 27-05-2019