Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2410983

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2410983

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2410983
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-05-2019 11:38:34
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen bp 3e herziening Dordtse Kil locatie Keerweer OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype 1. Toelichting bestemmingsplan Keerweer.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype 3. Verbeelding bestemmingsplan Keerweer.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype 2. Regels bestemmingsplan Keerweer.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype B&W besluit 2308119 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2308119 Raadsbesluit