Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2410983

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2410983

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2410983
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Dordtse Kil, locatie Keerweer
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-05-2019 11:38:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2019 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 juni 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.