Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2410921

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2410921

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2410921
Onderwerp Dienst Gezondheid en Jeugd: reactie zienswijze bijdrageverordening
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 29-05-2019 14:08:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Dienst Gezondheid en Jeugd: reactie zienswijze bijdrageverordening Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 2308057 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Nota van reactie zienswijzen Bijdrageverordening Dienst Gezondheid & Jeugd Bijlage
Icoon voor documenttype besluit inzake vaststelling Bijdrageverordening DG8d op 16 mei 2019 Bijlage