Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2410921

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2410921

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2410921
Onderwerp Dienst Gezondheid en Jeugd: reactie zienswijze bijdrageverordening
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 29-05-2019 14:08:29
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 4 september 2019 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt kennis van de stukken.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 18 juni 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk ter bespreking door te geleiden naar de commissie Sociale Leefomgeving.