Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2410733

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2410733

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2410733
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2020
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 24-05-2019 15:02:21
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Kadernota 2020 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2307870 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Kadernota 2020 OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 2307870 B&W besluit
Icoon voor documenttype 20190122 PP gemeenteraad 22 januari Algemeen
Icoon voor documenttype 20190205 PP Auditcommissie 6 februari Algemeen
Icoon voor documenttype 20190408 PP gemeenteraad 9 april Algemeen
Icoon voor documenttype Antwoorden def technische vragen Kadernota 2020 1e ronde Bijlage
Icoon voor documenttype Antwoorden 2e ronde vragen Kadernota 2020 Bijlage
Icoon voor documenttype Memo Meicirculaire 2019 Bijlage
Icoon voor documenttype Dordrecht 2020 Ambitiedocument viering 800 jaar stad Bijlage
Icoon voor documenttype Kadernota 2020 - memo aan raad extra 300.000 def Bijlage
Icoon voor documenttype Overzicht m&a kadernota 2020 - Tweede termijn 9 juli 2019 OP VOLGORDE Algemeen
Icoon voor documenttype Overzicht m&a kadernota 2020 - Tweede termijn 9 juli 2019 PER PROGRAMMA Algemeen
Icoon voor documenttype Stemming Voorstel 15 - Vaststellen Kadernota 2020.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Geactualiseerd overzicht m&a kadernota 2020 - Tweede termijn 9 juli 2019 OP VOLGORDE. Algemeen
Icoon voor documenttype M01a Motie Gelijke kansen voor alle Dordtenaren.pdf Motie
Icoon voor documenttype M02a Motie Veilige Merwedestraat.pdf Motie
Icoon voor documenttype M03a Motie Voorzieningen Binnenvaart.pdf Motie
Icoon voor documenttype A10 Amendement Voor een mijlpaal is geen stortvloed nodig.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A08a Amendement Regelvrij budget creëren.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M07 Motie Mini-milieustraatjes.pdf Motie
Icoon voor documenttype M13 Motie Sportparken- samen is niet alleen.pdf Motie
Icoon voor documenttype A01 Amendement Sportboulevard - de raad optimaal aan zet.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A02 Amendement Financiële vooruitzichten zijn geen feest.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A03 Amendement Oplossing Sportcampus Schenkeldijk.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A05 Amendement Innoveren loont.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M07a Motie Mini-milieustraatjes.pdf Motie
Icoon voor documenttype M06 Motie Het dak op.pdf Motie
Icoon voor documenttype M09 Motie Anoniem solliciteren vergroot gelijke kansen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M10 Motie Voorkom mijden tandarts ivm hoge kosten.pdf Motie
Icoon voor documenttype M19 Motie Wat een kermis.pdf Motie
Icoon voor documenttype M20 Motie Amateurkunst verdient het.pdf Motie
Icoon voor documenttype M15 Motie Dordrecht verdient nog steeds een stadsdichter.pdf Motie
Icoon voor documenttype M16a Motie Dordrecht verdient een atelierbeleid.pdf Motie
Icoon voor documenttype M25 Motie Walg, Blauwalg.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M20 Motie Amateurkunst verdient het.pdf Motie
Icoon voor documenttype M05 Motie Dementerenden migratieachtergrond groeiend probleem.pdf Motie
Icoon voor documenttype M04 Motie Verrekening Rijksmiddelen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M13a Motie Sportparken - samen is niet alleen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M14 Motie Opstanding van een gilde Het Dichtersgilde.pdf Motie
Icoon voor documenttype M16 Motie Dordrecht verdient een atelierbeleid.pdf Motie
Icoon voor documenttype A10 Amendement Voor een mijlpaal is geen stortvloed nodig.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A04a Amendement Iedereen mag leren.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming M1A Motie Gelijke kansen voor alle Dordtenaren.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M3A Motie Voorzieningen binnenvaart.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M4 Motie Verrekening rijksmiddelen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M6A Motie Het dak op.pdf Motie
Icoon voor documenttype A04 Amendement Iedereen mag leren.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A06 Amendement Verkeerd regelen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A07 Amendement Openbare ruimte.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2307870 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype M11 Motie Meten is weten, gissen is missen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M17 Motie Tijdelijk Holocaust monument.pdf Motie
Icoon voor documenttype M18 Motie Bedrijven betalen mee aan kosten calamiteitenroutes.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M2A Motie Veilig Merwedestraat.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M21 Motie Geluid- en fijnstofmaatregelen N3.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M22 Motie Laat de weg heel.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M23 Motie Voorkom gedoe bij gedwongen verhuizingen van voorzieningen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M24 Motie Sociale pontonnier.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M25A Motie Walg-blauwalg.pdf Motie
Icoon voor documenttype M02 Motie Veilige Merwedestraat.pdf Motie
Icoon voor documenttype A01 Amendement Sportboulevard - de raad optimaal aan zet.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming M7A Motie Mini milieustraatjes.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M8 Motie bereikbaarheid gemeente op weekend- en feestdagen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M11 Motie Meten is weten-gissen is missen.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M12 Motie Bereikbaar Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M15A Motie Dordrecht verdient no steeds een stadsdichter.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M17 Motie Tijdelijke Holocaustmonument 75-jarige herdenking Auschwitz.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M18 Motie Bedrijven betalen mee aan de noodzakelijke kosten van calamiteitenroutes.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M19 Motie Wat een kermis.pdf Motie
Icoon voor documenttype M08 Motie Bereikbaarheid gemeente weekend- en feestdagen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M01 Motie Gelijke kansen voor alle Dordtenaren.pdf Motie
Icoon voor documenttype M06a Motie het dak op.pdf Motie
Icoon voor documenttype M27 Motie Ruimte voor oplossing sportcampus Schenkeldijk.pdf Motie
Icoon voor documenttype M29 Motie Als de nood het hoogst is.pdf Motie
Icoon voor documenttype M22 Motie Laat de weg heel.pdf Motie
Icoon voor documenttype M24 Motie Sociale Pontonnier.pdf Motie
Icoon voor documenttype M26 Motie Taalpact.pdf Motie
Icoon voor documenttype A08 Amendement Regelvrij budget.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M03 Motie Voorzieningen Binnenvaart.pdf Motie
Icoon voor documenttype M28 Motie Niet uit elkaar groeien.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming A9 Amendement Voor een miljoen moet het kunnen.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming A10 Amendement voor een Mijlpaal is geen stortvloed nodig.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M15a Motie Dordrecht verdient nog steeds een stadsdichter.pdf Motie
Icoon voor documenttype M21 Motie Geluid- en fijnstofmaatregelen N3.pdf Motie
Icoon voor documenttype M23 Motie Voorkom gedoe bij gedwongen verhuizingen van voorzieningen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M25a Motie Walg, Blauwalg.pdf Motie
Icoon voor documenttype M12 Motie Bereikbaar Dordrecht.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M26 Motie Taalpact.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming M28 Niet uit elkaar groeien.pdf Motie
Icoon voor documenttype Stemming A1A Amendement Sportboulevard - de raad optimaal aan zet.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming A4A Amendement Iedereen mag leren.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming A8A Amendement Regelvrij budget creëren.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A09a Amendement Voor een miljoen moet het kunnen.pdf Amendement