Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2408015

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2408015

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2408015
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 2e herziening Staart locatie Baanhoekweg 20
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-05-2019 18:48:57
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 2e herziening Staart locatie Baanhoekweg 20
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JC Prins-'t Hart, tel. no. 770 4929
Datum B&W Besluit 14-05-2019
Agendacommissie 11-06-2019
Raad 25-06-2019
Toelichting

Het kavel heeft in het huidige bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf'. De bestemmingsregels uit het moederplan 'De Staart' zijn hier van toepassing. De veiligheidszone - LPG en de functieaanduidingen detailhandel (dh), bedrijfswoning (bw) en motorbrandstofverkooppunt met LPG (vml) zijn niet meer van toepassing. Een herziening van het bestemmingsplan is dus nodig.

Gepubliceerd 27-05-2019