Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2408015

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2408015

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2408015
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 2e herziening Staart locatie Baanhoekweg 20
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 27-05-2019 18:48:57
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2019 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 juni 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.