Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2407158

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2407158

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2407158
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Concept Actieplan Geluid Gemeente Dordrecht 2019-2023
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2019 15:42:22
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2019 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Stemverklaring van de fractie BVD.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 18 juni 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de raadsinformatiebrief aan de hand van de volgende vragen:
- Wat wil het college doen om het aantal adressen dat boven de norm komt naar beneden te halen? (Beter voor Dordt)
- Moet we niet de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie hanteren? (CU-SGP)

Wethouder Van der Linden geeft aan dat het college uit wil blijven gaan van de drempel van 65 Db. Dat is ambitieus en realistisch bij een stad die groeit. Het actieplan is bedoeld als een document waaraan ingrepen in de stad kunnen worden getoetst. Niet als document met eigenstandige maatregelen.

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van Beter voor Dordt en CU-SGP en met steun van GroenLinks besluit de commissie deze raadsinformatiebrief in de commissie te bespreken. Politieke vragen daarbij zijn:
- Wat wil het college doen om het aantal adressen dat boven de norm komt naar beneden te halen? (Beter voor Dordt) 
- Moet we niet de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie hanteren? (CU-SGP)