Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2407138

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2407138

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2407138
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Wij maken Dordt; samen aan de slag met initiatieven
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2019 14:39:11
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2019 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk ter kennisname naar de raad te sturen.