Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2407008

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2407008

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2407008
Onderwerp Actualiseren bestuurlijke planner 2019 (mei 2019)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2019 15:42:22
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 september 2019 20:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 11 juni 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit tot bespreking op voorstel van de PvdA: kunnen we instemmen met de voorgestelde wijzigingen en wat is de stand van zaken richting Kadernota 2020?
Na afstemming met fractie PvdA is na de vergadering besloten het college te vragen om een (aanvullende) onderbouwing en aanpassing van wijzigingen, en om antwoord op de vraag of de geactualiseerde bestuurlijke planner nog in lijn is met de kadernota of dat er financiële risico's voortvloeien uit de geactualiseerde bestuurlijke planner?

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk door te sturen naar de raad.