Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2407008

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2407008

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2407008
Onderwerp Actualiseren bestuurlijke planner 2019 (mei 2019)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2019 15:42:22
Onderwerp Actualiseren bestuurlijke planner 2019 (mei 2019)
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar Vincent Wiegerinck / Paula Ragetlie
Datum B&W Besluit 14-05-2019
Agendacommissie 21-05-2019
Adviescommissie 18-06-2019
Raad 10-09-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De raad heeft op 18 december 2018 besloten de bestuurlijke planner ieder jaar bij de begroting te agenderen. Tevens is besloten de planner jaarlijks driemaal tussentijds te actualiseren en te bespreken. Het college stelt de tussentijds geactualiseerde planner vast en biedt de raad de mogelijkheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Gepubliceerd 16-05-2019