Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2406990

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2406990

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2406990
Onderwerp Vaststellen Jaarstukken 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2019 15:57:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Jaarstukken 2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2304211 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Jaarstukken 2018 OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Aanbiedingsbrief accountant Jaarstukken 2018 Bijlage
Icoon voor documenttype Jaarstukken accountant definitief RA10799 jrrk 2018 Gemeente Dordrecht Beleidsnota
Icoon voor documenttype Jaarstukken 2018 accountant definitief Bijlage
Icoon voor documenttype Controle verklaring accountant Jaarstukken 2018 Bijlage
Icoon voor documenttype Technische vragen Jaarstukken 2018 Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2304211 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2304211 Raadsbesluit