Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2406990

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2406990

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2406990
Onderwerp Vaststellen Jaarstukken 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2019 15:57:05
Onderwerp Vaststellen Jaarstukken 2018
Programma Financiƫn (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 179 - Planning en Control cyclus 2018
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar Lianne Edelschaap
Datum B&W Besluit 14-05-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met de Jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid van afgelopen jaar. Naast het al eerder aan u aangeboden (en vastgestelde) Jaarverslag vindt u in deze Jaarstukken de Jaarrekening waarmee naast de beleidsmatige verantwoording nu ook de financiƫle verantwoording over afgelopen jaar aan u wordt aangeboden. Referentiekader voor de verantwoording is de door u vastgestelde Begroting 2018, inclusief de wijzigingen gedurende het jaar.

Gepubliceerd 16-05-2019