Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2406962

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2406962

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2406962
Onderwerp Vaststellen 3e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2019 15:42:22
Onderwerp Vaststellen 3e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Melanie Morlog-Crielaard
Datum B&W Besluit 14-05-2019
Agendacommissie 21-05-2019
Adviescommissie 10-09-2019 + 17-09-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze 3e Herziening van de Structuurvisie willen wij onze ruimtelijke kaders aanpassen om deze aan te laten sluiten bij de actuele ruimtelijke visie van de gemeente. Hiermee kan invulling geven worden aan de opgave om te groeien. Met het vaststellen van de Nota van Beantwoording worden die zienswijzen beantwoord en is de concepttekst van de Structuurvisie op een aantal punten aangepast.

Gepubliceerd 16-05-2019