Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2406410

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2406410

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2406410
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen art. 40 RvO van de fractie CDA over dalende vaccinatiegraad
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2019 16:03:09
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 2 oktober 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

Vergadering - Themabijeenkomst Sociale Leefomgeving op locatie - dinsdag 17 september 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie betrekt de beantwoording bij de themabijeenkomst.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 11 juni 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de beantwoording te betrekken bij de Lokale nota publieke gezondheid 2020-2023 (RIS 2417867), op voorstel van het CDA: is de gemeente bereid scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gelegenheid te bieden om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren ter bescherming van andere kinderen? Ter bespreking van deze vraag verzoekt de commissie het college om inzicht in de (juridische) mogelijkheden hiertoe.