Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2403302

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2403302

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2403302
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2018 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2019 15:57:05
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2019 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk ter kennisname naar de raad te sturen.