Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2403302

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2403302

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2403302
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2018 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2019 15:57:05
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2018 Bezwaarschriftencommissie Gemeente Dordrecht
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 115 - Commissie beroep- en bezwaarschriften
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar Evert Jaquet
Datum B&W Besluit 07-05-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het jaarverslag van de Adviescommissie voor de behandeling van de bezwaarschriften wordt standaard ter informatie toegezonden aan de raad. Het is een onderdeel van de verantwoording over de bedrijfsvoering door het college aan de raad.

Gepubliceerd 16-05-2019