Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2403247

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2403247

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2403247
Onderwerp Instemmen met aanvraag Vangnetuitkering 2018
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 29-05-2019 12:58:36
Onderwerp Instemmen met aanvraag Vangnetuitkering 2018
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Martijn Muller
Datum B&W Besluit 07-05-2019
Agendacommissie 11-06-2019
Raad 25-06-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeente komt op basis van de voorwaarden in aanmerking voor een aanvullende rijksbijdrage voor het BUIG-budget 2018 Gemeenten die een tekort op hun BUIG-budget hebben moeten deze tekorten in beginsel met eigen middelen opvangen. Onder voorwaarden kunnen gemeenten in aanmerking komen voor een aanvullend budget. Hiervoor moet het tekort boven de vastgestelde drempel van 5% uitkomen. Het bedrag waarmee het tekort boven de 5% uitkomt, wordt voor de helft gecompenseerd. Komt het tekort boven de 12,5% uit, dan wordt dit deel volledig gecompenseerd. Gemeente Dordrecht heeft het jaar 2018 afgesloten met een tekort boven de vastgestelde drempel. Hoewel beleid en uitvoering van de Participatiewet sinds 2007 is uitbesteed aan de GR Drechtsteden, vindt een toekenning van een vangnetregeling plaats op verzoek van de gemeenten. Onderdeel van dit verzoek is een getekende verklaring van het college en de instemming voor deze verklaring van de raad.

Gepubliceerd 29-05-2019