Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2403201 - Vaststellen besluit Wijziging Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2403201 - Vaststellen besluit Wijziging Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2403201
Onderwerp Vaststellen besluit Wijziging Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2019 15:57:05
Onderwerp Vaststellen besluit Wijziging Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 126 - Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar Evert Jaquet
Datum B&W Besluit 07-05-2019
Toelichting

Het college is deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Door de herindeling van de gemeenten in de Hoeksche Waard moet de regeling worden aangepast. Het college moet het wijzigingsbesluit vaststellen. De raad is eveneens deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Om die reden moet ook de raad het wijzigingsbesluit vaststellen.

Gepubliceerd 16-05-2019