Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2403185

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2403185

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2403185
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2019 14:42:32
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Joyce Prins -'t Hart
Datum B&W Besluit 07-05-2019
Agendacommissie 21-05-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het doel is om een adequate juridisch-planologische regeling te krijgen, die de beoogde woningbouwontwikkeling binnen het plangebied mogelijk maakt.

Gepubliceerd 14-05-2019