Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2403185

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2403185

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2403185
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2019 14:42:32
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen bp 10e herz Dubbeldaml locatie Gravensingel 19 OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Regels bestemmingsplan Gravensingel 19.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding bestemmingsplan Gravensingel 19.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting bestemmingsplan Gravensingel 19.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2300492 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2300492 Raadsbesluit