Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2403185

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2403185

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2403185
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 14-05-2019 14:42:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van de VVD.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.