Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2396882

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2396882

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2396882
Onderwerp Vaststellen startnotitie en beschikbaar stellen van krediet ten aanzien van opgave Duurzame Stad 2019 - 2022
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 13-05-2019 18:41:35
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen startnotitie en beschikbaar stellen van krediet ten aanzien van opgave Duurzame Stad 2019 - 2022 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen startnotitie en beschikbaar stellen van krediet ten aanzien van opgave Duurzame Stad 2019 - 2022 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Startnotitie Opgave Duurzame Stad 2019-2022 OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage Startnotitie Duurzame Stad v2.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype TVWarmte1Drechtsteden reactie DS DE 10-05-2019 Algemeen
Icoon voor documenttype PDD jaarplan 2019 terugblik 2018 Algemeen
Icoon voor documenttype Reactie Platform Startnotitie Duurzame Stad Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 2294390 B&W besluit
Icoon voor documenttype Antwoorden tech vragen startnotitie Duurzame Stad 23102019 Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2294390 Raadsbesluit