Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2396674

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2396674

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2396674
Onderwerp Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: jaarstukken 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2019 15:57:05
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan de raad te sturen.
Dit stuk is in handen van het college gesteld voor het opstellen van een concept-zienswijze.