Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2395102

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2395102

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2395102
Onderwerp Brief van P. van Mourik inzake overlast voor bewoners Binnenstad door afsluitingen en parkeerverboden i.v.m. werkzaamheden en evenementen
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2019 15:42:22
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter beantwoording en verzoekt om een afschrift van het antwoord. Op verzoek van de VVD besluit de commissie deze brief en het antwoord daarop te betrekken bij de nog te plannen fundamentele discussie over het parkeerbeleid.