Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2394051

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2394051

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2394051
Onderwerp Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fracties PvdA, D66, GewoonDordt, PVV, VSP en GroenLinks "Staatsbosbeheer helpt"
Ingekomen/gepubliceerd 23-04-2019 16:42:22
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Motie titel M1 Motie Staatsbosbeheer helpt
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 23-04-2019
Motietekst:
Verzoekt het college: In gesprek te gaan met Staatsbosbeheer en Shell om minimaal 420 van deze bomen op Dordts grondgebied te planten - bij voorkeur binnen de kom - om samen met de reeds geplande 800 te komen tot ten minste 1220 extra bomen (het jaar waarin Dordrecht zijn stadsrechten kreeg).
M1 Motie Staatsbosbeheer helpt.pdf
Stemming M1 Motie vreemd aan de orde van de dag Staatsbosbeheer helpt.pdf
Stand van zaken: