Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2393976

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2393976

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2393976
Onderwerp Vaststellen Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 30-04-2019 11:53:08
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Was-wordt tabel Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2019.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2291532 B&W besluit
Icoon voor documenttype Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2019 DROP Bijlage
Icoon voor documenttype Evaluatie HVV 2015 V 3-4-19 Algemeen
Icoon voor documenttype Beleidsregel betreffende de omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte 2014 Algemeen
Icoon voor documenttype Beleidsregels over de toewijzing van woonwagenstandplaatsen 2019 Algemeen
Icoon voor documenttype Beleidsregel toewijzing woonwagenstandplaatsen 2012 Algemeen
Icoon voor documenttype Beleidsregel betreffende de omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte 2019 Algemeen
Icoon voor documenttype Stemming Voorstel 28 Vaststellen Huisvestigingsverordening gemeente Dordrecht.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Huisvestingsverordening Dordrecht 2019 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2291532 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Stemming A5 Amendement intrekken artikel 2-1-2 lid 1 letter b van de Huisvestigingsverordening.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Memo met toelichting 70m2 bij woningvorming huisvestingsverordening Algemeen
Icoon voor documenttype A6 Amendement Huisvestingsverordening.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A5 Amendement Intrekken art. 2.1.2. Huisvestingsverordening.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming A6 Amendement Huisvestigingsverordening.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming M7 Motie Huisje Nodig.pdf Motie
Icoon voor documenttype M7 Motie Huisje nodig.pdf Motie