Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2393976

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2393976

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2393976
Onderwerp Vaststellen Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 30-04-2019 11:53:08
Onderwerp Vaststellen Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht
Programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 149 - Huisvestingsverordening
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Saskia Kaarsgaren
Datum B&W Besluit 23-04-2019
Adviescommissie 21-05-2019
Raad 28-05-2019
Toelichting

Aangezien de huidige huisvestingsverordening op 1 juli 2019 verloopt is het van belang de nieuwe huisvestingsverordening tijdig vast te stellen. Zonder huisvestingsverordening ontbreekt de wettelijke basis om een voorrangsverklaring af te geven aan urgent woningzoekenden en om vergunningen af te geven voor wijzigingen in de woningvoorraad.

Gepubliceerd 30-04-2019