Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2393942

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2393942

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2393942
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad 21
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 30-04-2019 11:56:52
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad 21
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Joyce Prins-'t Hart
Datum B&W Besluit 23-04-2019
Agendacommissie 21-05-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De bestemmingsherziening betreft een kavel waar op dit moment een woning uit 1959 en een vrijstaande garage op staan. De voorgestelde bestemmingsplan wijziging omvat de sloop van de bestaande woning en de vrijstaande garage en het splitsen van de kavel in twee kavels van ongeveer gelijke grootte, waarop twee woningen zullen worden gebouwd. Deze ontwikkeling vormt de basis voor onderhavig bestemmingsplan "4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad 21". In de aan dit raadsvoorstel toegevoegde bijlagen staan de regels, de toelichting en de verbeelding van dit plan.

Gepubliceerd 30-04-2019