Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2393942

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2393942

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2393942
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Sterrenburg, locatie Deimospad 21
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 30-04-2019 11:56:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2019 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. Stemverklaring van Gewoon Dordt.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering.