Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2393608

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2393608

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2393608
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitkomst onderzoek toegang wijk Wilgenwende
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 25-04-2019 11:10:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 december 2019 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 december 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 26 november 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Vanwege het late tijdstip wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende commissievergadering.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 september 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:
De heer Martens spreekt in. Diverse commissieleden stellen vragen die door de inspreker worden beantwoord.

De commissie besluit het onderwerp later inhoudelijk te bespreken omdat zij nu nog onvoldoende informatie heeft voor een goede bespreking. De commissie verzoekt het college ook iets uitgebreider naar andere alternatieven en de globale kosten daarvan te kijken. In de raadsinformatiebrief is maar een alternatief gepresenteerd. Verzoek is tevens dit te koppelen aan de ontsluiting van Amstelwijck. Het streven is in november in de commissie het gesprek te voeren aan de hand van een presentatie van het college.
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van de VVD en Beter voor Dordt en met steun van de PVV besluit de commissie deze raadsinformatiebrief in de commissie te bespreken. Politieke vraag daarbij is of de door het college voorgestelde oplossing de meest optimale oplossing voor de wijk is.