Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2389680

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2389680

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2389680
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties VSP, VVD en GroenLinks inzake herstructurering Bilderbosgebied
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties VSP, VVD en GroenLinks inzake herstructurering Bilderbosgebied Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties VSP, VVD en GroenLinks inzake herstructurering Bilderbosgebied Antwoordbrief