Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2389674

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2389674

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2389674
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter voor Dordt inzake grondwaterpeilbeheersing
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-04-2019 13:47:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter voor Dordt inzake grondwaterpeilbeheersing Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter voor Dordt inzake grondwaterpeilbeheersing Antwoordbrief