Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2389393

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2389393

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2389393
Onderwerp Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid: conceptbegroting 2020
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-05-2019 15:57:05
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 mei 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.
Dit stuk is in handen van het college gesteld voor het opstellen van een concept-zienswijze.