Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2388048

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2388048

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2388048
Onderwerp Vaststellen Verordening Jeugdhulp Dordrecht
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 24-04-2019 12:58:12
Onderwerp Vaststellen Verordening Jeugdhulp Dordrecht
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Stefan Haksteeg 078 770 4716
Datum B&W Besluit 16-04-2019
Agendacommissie 14-05-2019
Raad 25-06-19
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op basis van jurisprudentie is bijstelling nodig van de lopende Verordening Jeugdhulp, Nadere regels en Beleidsregels. Deze zijn door de gemeenteraden c.q. colleges van de (destijds) 17 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid vastgesteld en identiek voor alle gemeenten. Deze regels bieden het kader voor de uitvoering van de toeleidings- en toegangstaak voor jeugdhulp door de jeugdprofessionals en de jeugdhulpaanbieders voor het bieden van jeugdhulp. In de afgelopen drie jaar zijn door de rechtbanken in het land diverse uitspraken gedaan inzake de lokale toepassing van de Jeugdwet, die gevolgen hebben voor onze Verordening jeugdhulp, Nadere Regels en Beleidsregels.

Gepubliceerd 24-04-2019