Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2388048

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2388048

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2388048
Onderwerp Vaststellen Verordening Jeugdhulp Dordrecht
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 24-04-2019 12:58:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2019 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. Motie 27 wordt unaniem aangenomen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 18 juni 2019 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het gesprek over de inhoudelijke verschillen van inzicht niet te voeren. Belangrijker voor nu is vooral werkbare uitvoering. Dit mede naar aanleiding van een brief die minister De Jonge maandag jl. naar de Tweede Kamer stuurde waarin hij ingaat op beoogde wijzigingen inzake resultaatgericht financieren in de Wmo en de Jeugdwet. Fracties BVD en PvdA kondigen een motie waarmee ze het college willen verzoeken alvast te gaan experimenten met de beoogde wijzigingen. De commissie besluit hiermee het voorstel als bespreekstuk naar de raad te sturen, waarbij de bespreking zich beperkt tot de motie

Op verzoek van de commissie voegt de griffie de kamerbrief toe aan het dossier.
Op vragen van fractie BVD over de uit de verordening geschrapte inkomenstoets, laat wethouder Vd Linden weten dat deze vooruitlopend op formele besluitvorming al niet meer wordt toegepast in Dordrecht.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 14 mei 2019 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit tot bespreking met als politieke vraag (BVD; steun van SP en PvdA): willen fracties instemmen met de verordening, vanuit het gegeven dat zorgprofielen in strijd zijn met wetgeving als het gaat om resultaatgerichte financiering?