Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2388048

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2388048

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2388048
Onderwerp Vaststellen Verordening Jeugdhulp Dordrecht
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 24-04-2019 12:58:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 juni 2019 14:00
Motie titel M27 Motie Jeugdhulp
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 25-06-2019
Motietekst:
ROEPT HET COLLEGE OP: • Te onderzoeken op welke wijze men de aangekondigde maatregelen kan opnemen bij de uitvoering van de zorg. Daarbij gaat het om: - De integratie van het ondersteuningsplan in de onderzoeksfase en toekenningsbeschikking; - De positie van de onafhankelijke cliëntondersteuning adequaat op te nemen in dit proces; - De toekenningsbeschikking zodanig op te stellen dat er alleen wijzigingen plaatsvinden bij structurele en substantiële wijzigingen; • Hierover aan de gemeenteraad te rapporteren voor de Begroting 2020.
M27 Motie Jeugdhulp.pdf
Stemming Motie M27 Jeugdhulp.pdf
Stand van zaken: