Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2387964

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2387964

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2387964
Onderwerp Instemmen met Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR Gevudo
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2019 09:54:30
Onderwerp Instemmen met Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR Gevudo
Programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 123 - HVC/Gevudo
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar Robert de Geus
Datum B&W Besluit 09-04-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Voor de bestuurlijke advisering op de GR Gevudo is een regionaal ambtelijk adviesteam opgericht. Dit adviesteam heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting GR Gevudo 2020 en heeft geen opmerkingen op deze begroting. Gezien de beperkte begroting van deze GR en de beperkte c.q. latente risico's binnen de GR Gevudo en het advies van het adviesteam stellen wij voor om geen zienswijze in te dienen.

Gepubliceerd 17-04-2019