Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2387964

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2387964

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2387964
Onderwerp Instemmen met Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR Gevudo
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2019 09:54:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR Gevudo Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Geen zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR Gevudo Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbegroting 2020 GR Gevudo OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Concept uitgaande brief van Raad aan GR Gevudo (ontwerpbegroting 2020).doc Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Begroting 2020 Gevudo d.d.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Jaarrekening 2018 Gevudo d.d.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype BW besluit Geen zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR Gevudo B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2285668 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype B&W besluit 2285668 B&W besluit
Icoon voor documenttype Brief aan Gevudo Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2285668 Raadsbesluit