Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2387964

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2387964

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2387964
Onderwerp Instemmen met Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR Gevudo
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2019 09:54:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 16 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met het niet uitbrengen van een zienswijze. Wel vraagt Beter Voor Dordt een nadere uitleg over de constructie Gevudo/HVC/Netwerk en wat daarbij het aandeel van de gemeente is. De SP stelt hierbij de politieke vraag of wij niet rechtstreeks aandeelhouder moeten worden van HVC. De VVD wil van het college weten wanneer zij het gesprek wil voeren over de "aanpassing van de garantstellingsregeling indachtig de taken die HVC op zich wil nemen en die naar de mening van de gemeente buiten de ballotage-overeenkomst vallen". Bij dit gesprek wil de VVD graag betrekken dat er steeds minder afval verbrand wordt en dat afval wordt geïmporteerd uit Engeland. De commissie besluit beide punten samen te agenderen voor een volgende vergadering.